Rekonstrukce Bratří Sousedíků je klíčovou investicí na Letné

Ulice Bratří Sousedíků patří mezi ty nejdůležitější ulice na Letné. To se ukázalo zejména v době rekonstrukce ulice Mostní, během které Bratří Sousedíků převzala úlohu páteřní komunikace pro celou čtvrť. Nejen samotný povrch silnice, ale celá ulice je v zoufale zanedbaném stavu, přestože se o její rekonstrukci hovoří už přinejmenším 10 let. Protože tato stavba může nezvratně změnit charakter celé čtvrti na desítky let dopředu, je potřeba aby byl vybrán nejvhodnější projekt. I proto se po výzvě Odboru dopravy města Zlína vydali zástupci spolku Letná Žije! na úřad diskutovat o současném návrhu. Kromě obyvatel dotčené ulice se k návrhu města vyjadřoval i oslovený architekt.

Ještě před rokem a půl zástupci města hovořili o třech různých návrzích, ze kterých budou obyvatelé vybírat. Varianty měly zahrnovat zjednosměrnění ulice s maximálním zachováním zeleně, nebo například rekonstrukci ve stylu Mostní ulice, při které by musely ustoupit stromy, živé ploty nebo zahrádky. Nakonec byla představena jen jedna varianta, která je podle všeho značně zastaralá a navíc zcela neakceptuje místní poměry. Nejen, že je navrhnuta na velmi starých podkladech, ale v mnoha ohledech působí značně nelogicky. Zjednodušeně by se dalo říci, že město zamýšlí investovat ohromné finanční prostředky do rekonstrukce, která zlikviduje zeleň, zhorší klima, zmenší obyvatelům už tak skromné zahrádky, výrazně ubude parkovacích míst pro obyvatele a řidiči budou poskakovat od jedné výhybny ke druhé.

Jediným pozitivem celého návrhu bylo omezení rychlosti na 30 km/h. Další opatření se spíše než o ráz čtvrti a její obyvatele zaměřuje na dopravu. Zahrnuje proto obousměrný provoz s místy pro vyhýbání vozidel, střídání podélných parkovacích míst vlevo a vpravo, což je kvůli bezpečnosti diskutabilní, ale také například vyvýšení křižovatek tak, jak to bylo provedeno na Mostní. Zcela bohužel chybí posouzení, zda se alespoň zachová počet parkovacích míst, protože z dokumentace je zřejmé, že se naopak výrazně snižuje. To nezbytně skončí parkováním obyvatel v přilehlých ulicích. Navrhované řešení také v podstatě po celé délce ulice zasahuje do okolního terénu a zeleně, z čehož vyplývá úplná likvidace vzrostlých stromů, keřů a živých plotů. To nevyhnutelně povede k výraznému nárůstu teploty a snížení komfortu pro její obyvatele tak, jak se to stalo na Mostní. Dále je pro obyvatele Bratří Sousedíků a přilehlých ulic mimořádně nešťastné, že není nijak pamatováno na rezervaci parkování pro místní obyvatele. Při bližším pohledu také vyplynulo, že řešení odpadového hospodářství neodpovídá současným požadavkům.

Po konstruktivní diskusi se zástupci odboru a podrobném prostudování navrhovaného řešení by bylo lepší do současného stavu příliš nezasahovat. V podstatě by stačilo zrekonstruovat vozovku, Letnou rozumně částečně zjednosměrnit, po stranách namalovat modrou čáru (parkování pro rezidenty) a omezit rychlost (případně přidat několik prahů). Nebo dokonce vše udělat jako pěší zónu (kvůli neexistenci chodníků už stejně na ulici funguje smíšená doprava pro vozidla, cyklisty a chodce). Požádali jsme odbor dopravy, aby porovnali stávající počet parkovacích stání a jejich navrhovaný počet. Zároveň jsme požádali o vyhotovení soutisku stávajícího stavu komunikace a návrhu, aby se jednoduše dalo zjistit kde a jak moc se zasahuje do okolí komunikace.

Ať už jste obyvateli dotčené ulice nebo vám jen záleží na tom, aby doprava na Letné dávala smysl, máte možnost do konce tohoto roku podat své vlastní připomínky na Odboru dopravy, L. Váchy 602, Zlín, nebo je zašlete nám na spolek@letna-zije.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *