Zapojte se do tvorby strategie Zlín 2030

Statutární město Zlín připravuje významný dokument zaměřený na budoucí rozvoj města pod názvem „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030“.

Tento dokument se bude skládat ze tří na sebe navazujících částí: analytické části (popis současného stavu), návrhové části (vize města, strategické cíle, konkrétní opatření a projekty) a implementační části (způsob plnění navržených opatření a projektů).

V současné době je zpracována Analytická část, ze které se vycházelo při přípravě Návrhové části. Veřejnost byla do procesu tvorby Analytické části zapojena prostřednictvím anketního šetření a připomínkování výstupů.

Odborná i laická veřejnost má nyní možnost od 29. 1. 2021 do 10. 2. 2021 do 12 hodin připomínkovat zkrácenou verzi NÁVRHOVÉ ČÁSTI. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

Dokument „Zlín 2030 – Návrhová část“  lze prostudovat ZDE.

nebo zkopírujte tento odkaz:

https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/8622/2690eaazmd3k-navrhova-cast-zlin-2030-navrh-verejnost.pdf

Připomínky k Návrhové části lze formulovat ZDE.

nebo zkopírujte tento odkaz:

https://www.zlin.eu/clanky/dokumenty/8484/njc3ybmlvjau-zlin-2030-analyticka-cast-vychodiska-pro-navrhovou-cast.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *