Jak to bylo, je a bude s posypovými nádobami?

Letošní sníh a mráz zanechal zástupce SMZ odpovědné za posyp chodníků vůči obyvatelům Letné lhostejnými.

Na počátku zimní sezóny roku 2020 jsme se od zástupkyně místní části paní Kroupové dozvěděli, že byl pro letošní zimu snížen počet nádob s posypovým materiálem. I když se snažila jejich počet navýšit, byl její požadavek odborem dopravy SMZ zamítnut.

Po řadě podnětů od obyvatel Letné, které se nashromáždily na naší FB skupině Spolek Letná žije zaslal na zmíněný odbor dopis, že snížený počet nádob s posypovým materiálem je neúnosný a žádáme o obnovení jejich počtu.

24. února 2020 jsme obdrželi odpověď, jejíž celé znění naleznete v příloze pod článkem: „V srpnu 2020 rozhodla Rada města Zlína o nutnosti snížit finanční výdaje mimo jiné také na zimní údržbu. Technické služby Zlín tak navrhly snížení počtů beden s posypovým materiálem a tento návrh byl projednán a odsouhlasen pracovní skupinou zimní údržby „Dopravní komisí“, která se skládá ze zástupců statutárního města Zlín, TS Zlín, Ředitelství silnic Zlínského kraje a odborných konzultantů. Podle výsledku jednání byl upraven Operační plán zimní údržby pro období 2020-21, který následně schválila Rada města Zlína“, jak Spolku sdělila ve své odpovědi paní Vaculíková z odboru dopravy SMZ.

Dodala: „V letošní zimě proto nebudou rozmísťovány bedny ani pytle s posypovým materiálem nad rámec schváleného plánu zimní údržby z důvodu výše zmíněného nedostatku financí. Ačkoliv Váš požadavek chápeme, bohužel nelze provádět výjimky. Každý takový zásah sebou nese požadavky na další finanční prostředky, které Odboru dopravy nebyly schváleny ani přiděleny.“ Názor pana primátora ani jiných dotčených odborů se nezměnil ani po palbě stížností z řad obyvatel Letné.

SMZ na konci zimní sezóny požádalo Spolek Letná žije! o zakreslení do mapy Letné, na která místa se rozmístění nádob s posypovým materiálem bude lépe hodit. Na FB Letná žije! jsme uspořádali anketu (v únoru i v březnu), aby Letňáci sami navrhli, kde by se jim posyp hodil, kde jim letos opravdu chyběl. Bohužel se ozvalo jen pár občanů a jen z některých ulic a jejich částí. Z ulic Kotěrova, Lipová, Krátká, Topolová, Vysoká nikdo. Jejich návrhy jsme do mapy zaznačili s poznámkou, že nemáme vyjádření od obyvatel výše zmíněných ulic, tudíž nemohou toto označení v mapě brát za směrodatné, a že požadujeme obnovení počtu nádob s posypovým materiálem. Nejen, že město v zimě (mechanicky) neudržuje své svažité chodníky, ale navíc vzalo lidem možnost se o veřejné chodníky starat.

Spolek Letná žije! bude podávat stížnost SMZ a požadovat přehled ušetřených peněz za posypový materiál pro Letnou. Lidé jsou z tohoto „ušetření veřejných prostředků na Letňácích“ velmi zklamaní, až znechucení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *