O výsledku hlasování ve věci sociální výstavby na Letné


Po zasedání zastupitelstva SMZ 25. března 2021jsme byli osloveni redaktorem zlínské pobočky Českého rozhlasu, ke krátkému glosování věci plánované výstavby: https://zlin.rozhlas.cz/lidem-ze-zlinske-letne-vadi-planovana-stavba-domu-pro-dusevne-nemocne-8458659 . Rozhovor se nakonec výrazně protáhnul, leč zpravodajská pravidla jsou neúprosná a tak v úryvku, který byl na českém rozhlasu uveřejněn 31. 3. 2021, zaznělo pouze hledisko, které bychom mohli nazvat hlediskem občanským:


Letná je čtvrtí bez občanského vybavení, neboť toto bylo rozebráno sociálními službami. Novostavba bytového domu je na této parcele naprosto nevhodná. Prostor (otevřené zahrady) by měl sloužit obyvatelům čtvrti a potažmo obyvatelům jiných městských částí.

Doplňme tedy to, co ve výseku rozhovoru z prostorových důvodů nemohlo zaznít:

Hledisko právní: opakovaně tvrdíme, že stavba je – pro její účel – ve zjevném a naprostém rozporu s územním plánem, který na dané parcele počítá (pokud vůbec s čím, protože parcela je svým podložím a svažitostí nevhodná pro výstavbu), maximálně s objektem občanské vybavenosti. Navržený bytový dům (pro klienty se závažným psychotickým onemocněním) občanskou vybaveností prostě není.

Hledisko ekonomické: stavba navržená na nevhodné parcele – viz výše, výrazně prodraží její realizaci. I v tomto bodě opakovaně tvrdíme, že tento projekt je ve své podstatě neekonomický a zásadním důvodem stavby je, bez ohledu na souvislosti, utratit evropské dotační prostředky. Oprávněně se přitom domníváme, že vedení města chce uniknout nepříznivým zprávám o neschopnosti čerpat EU dotace. Blíže viz: https://www.idnes.cz/zlin/zpravy/dotace-evropska-unie-miliony-zpozdene-projekty.A210311_598448_zlin-zpravy_hoo


Koaliční zastupitele bohužel ke změně pohledu nepřivedly ani srozumitelně definované nesouhlasné postoje obyvatel dlouhodobě opomíjené čtvrti, ani právní rozklady, poukazující na účelové jednání radnice a dokonce ani ekonomické zřetele, které by velely navrhnout stavbu na jiném místě a ideálně využít dotační prostředky pro službu potřebným…


Jako občané vítáme zájem médií věnovat se této i dalším kauzám našeho města. Vytvoření mediálního prostoru či dokonce diskusního panelu občanů, architektů a dalších profesních odborníků a přirozeně politiků jak koaličních tak opozičních, by bylo (obecně) vítanou změnou proti trendu stávajícího vedení radnice, připravovat městské projekty bez podstatné konzultace s veřejností a to včetně odborné.

Obáváme se, že vedoucí politici radnice postrádají cit a vizi, jak nakládat se složitým organismem Zlína a v situaci argumentační nouze a špatně zadaných projektů (nejen bytovky na Letné), se místo uznání chyby a přehodnocení plánu, uchylují k řešení z pozice moci.

V našem případě navíc někteří zastupitelé podepírají svá rozhodnutí morálními imperativy, kterými však jen kamuflují skutečné důvody a náklady čistě politických rozhodnutí. Tuto manipulativní taktiku považujeme za obzvláště zavrženíhodnou a budeme proti ní nadále aktivně vystupovat.

A na závěr jako obvykle: připojte se ke Spolku – potřebujeme vaši podporu! Připojte se k nám – více informací na www.letná-žije.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *