Dostali jsme odpověď z Odboru dopravy SMZ – ve věci rekonstrukce Bří Sousedíků

S odborem dopravy neustále řešíme podněty, jak nejlépe rekonstruovat ulici Bří Sousedíků. Jak se nastaví pravidla pro rekonstrukci této ulice, tak se bude nejspíš dále pokračovat při modernizaci ostatních komunikací na Letné. Proto nám velmi záleží, aby se pravidla nastavila jasně a ve prospěch čtvrti a jejích obyvatel. Dnes (12. dubna 2021) jsme obdrželi odpověď na další naše podněty. Viz níže:

Vážení obyvatelé Letné, vážený pane Slováčku,

Vaše připomínky a podněty jsem opětovně pročetli. Všem Vašim požadavkům rozumíme. Nicméně se některé tyto požadavky vzhledem k šířce komunikace a místním možnostem vzájemně vylučují.

První věcí je, že při zachování zeleně v plném rozsahu nebude možné vytvořit parkovací místa. Bohužel úzké „baťovské“ ulice začátkem minulého století nepočítaly s prudkým nárůstem automobilů (což je bohužel problémem ve více lokalitách Zlína). Proto je téměř nereálné najít řešení, které by zachovalo veškerou zeleň a současně navýšilo počet parkovacích stání.

Stejně tak snížení rychlosti nelze dosáhnout bez vybudování zklidňujících prvků. Tuto podmínku stanovují orgány státní správy, jak jsme Vám uváděli v předešlé odpovědi. Bez dodržení této podmínky samosprávní odbor dopravy nedosáhne požadovaného výsledku snížení rychlosti, resp. neobdržíme stavební povolení v takovém rozsahu.

Naopak s dešťovou kanalizací se v projektu počítá, dešťová voda bude z komunikace odváděna do dešťové kanalizace, a to tak, aby dále nedocházelo k podmáčení domků.

Dne 30. 3. 2021 bylo zasláno informativní sdělení týkající se rekonstrukce ulice s informací, že na webových stránkách města bylo zveřejněno posouzení možností úprav současné projektové dokumentace. Vaše návrhy tak byly zaslány autorizovanému projektantovi k prověření aktuálně zpracovávané studie proveditelnosti.

Součástí návrhu je i zjednosměrnění ulice, které má dopad na celou lokalitu Letná.

Po obdržení této studie proběhne veřejné projednání –osobní nebo bude opět zveřejněno na oficiálních stránkách města Zlína (bude záležet na aktuální situaci v souvislosti s opatřeními).

V případě, že jste tuto informaci neviděli Vám zasíláme odkaz na zveřejněné informace: https://www.zlin.eu/rekonstrukce-komunikace-v-ul-bratri-sousediku-cl-3855.html

Závěrem nám dovolte stručné shrnutí. Varianty rekonstrukce byly tyto: představený projekt, upravený projekt se vznikem jednosměrky nebo prostá oprava vozovky. Od původního projektu jsme upustili, tedy v upravovaném projektu řešíme druhou variantu zjednosměrnění ulice. Díky zjednosměrnění můžeme uvažovat o užší komunikaci. Více možností v rámci rekonstrukce ulice Bratří Sousedíků bohužel není.

V případě doplňujících dotazů k výše uvedenému se můžete dotázat paní Dobešové, která bude přítomna na středeční schůzce (14. 4. 2021).

S přáním pěkného dne

Nikola Vaculíková

Asistent vnější komunikace útvaru

Odbor dopravy

Statutární město Zlín

nám. Míru 12, 761 40  Zlín

pracoviště ul. L. Váchy 602

tel. + 420 577 630 744

e-mail: nikolavaculikova@zlin.eu

www.zlin.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *