Jak je to ve skutečnosti s mateřskou školou pro Letňáky

Okolo předškolního vzdělávání pro malé Letňáky panuje spousta nejasností a polopravd. Podívali jsme se tomu na zoubek a hned z kraje musíme konstatovat, že Letná není místo pro mladé rodiny s malými dětmi. Ale hezky popořádku.


Letná je čtvrť, kde žilo v roce 2019 podle statistik magistrátu 231 dětí ve věku 0-6 let. To je při přepočtu na počet obyvatel hodnota vyšší, než je celorepublikový průměr. Jinými slovy, na Letné žije nadprůměrné množství dětí předškolního věku. Přesto všechno to vypadá, že dětí z Letné do školky chodit nemusí… 


Spádovou školkou je totiž MŠ Zlín, tř. Svobody 835, konkrétně její detašované pracoviště Na Vyhlídce 1016. To definuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol, která je dostupná na oficiálních stránkách statutárního města Zlína. Drobný problém je snad jen v tom, že ač se detašované pracoviště MŠ z Malenovic snaží sebevíc, tato naše spádová školka má momentálně kapacitu 26 dětí (nařízení Krajské hygienické stanice). Ve dvou třídách tam může být v každé maximálně 13 dětí. Z toho jedna třída je logopedická, do které se hlásí děti z celého Zlína bez ohledu na spádovost. Rozhoduje doporučení od lékaře, resp. speciálního pedagoga.

Takže skutečná kapacita školky je 13 dětí. Situace je taková, že s největší pravděpodobností se v této školce v letošním roce bude přijímat 0 dětí. Nula. Dětí 3-6 na Letné nicméně žije hodně přes stovku.
Představitelé města, například paní Francová, rádi tvrdí, že máme přece školičky na Podhoří. Pokud odhlédneme od faktu, že Podhoří je menší čtvrť než Letná, a že na ni z Letné nevedou chodníky ani přechody pro chodce, ani jedna ze dvou MŠ na Podhoří nepřijímá malé Letňáky jako své spádové děti. Ty jsou až na druhé koleji. A to zcela v souladu s oficiální metodikou magistrátu.

Stejná situace je i v MŠ Nad Ovčírnou, která by mohla především pro obyvatele východní části Letné fungovat jako spádová. Ale nefunguje. Není v silách ani jedné z těchto školek přijmout všechny děti z Letné.


A tak Letňáci své děti vozí, kam se dá. Škoda, že magistrát neuvažuje o využití bývalé školky na ulici Kotěrova nebo ve spolupráci s krajem o poloprázdné budově školy na ulici Mostní. Místo toho jsme se od náměstka primátora pana Dufka (KDU-ČSL) dozvěděli cituji, že “město je zřizovatelem 22 mateřských škol a 3 zařízení jeslí. Aktuálně je kapacita v rámci města dostačující a do MŠ jsou přijímány i děti mladší 3 let.” Více si od pana náměstka můžete přečíst v příloze níže. Doporučujeme s touto statistikou nakráčet do jediné spádové mateřské školy pro Letňáky Na Vyhlídce. Rodičům malých dětí i paní ředitelce přejeme pevné nervy.

Zdroj: www.zlin.eu, za foto děkujeme: https://zam.zlin.eu/objekt/28-skolka-na-vyhlidce , paní Iloně Remešové: https://lubomir-muller.webnode.cz/zs-besedy/#img-3114-jpg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *